Din bilverkstad i Dalarna

Kaptens Motor är din Meca Car Service Verkstad och Mazda verkstad i Norra Dalarna

Bilglas

Vare sig du har fått ett litet stenskott eller en stor spricka i bilglaset – kom in till oss så hjälper vi dig. Och ju snabbare du kommer in efter att ha fått ett stenskott, desto större möjlighet har vi att laga det – det är inte alltid man behöver byta hela rutan.
Vi lagar dina stenskott. Det innebär en stor besparing både för dig, miljön och försäkringsbolaget. Du betalar bara självrisken som varierar beroende på vilket försäkringsskydd du har.
Du behöver inte heller fylla i någon skadeanmälan eller kontakta försäkringsbolaget – det sköter vi åt dig.
Vår auktorisation av Glasbranschföreningen garanterar rätt produktkvalitet, täthet och fackmannamässigt utfört montage.

Rutbyte

Vi försöker alltid laga skadade vindrutor innan vi tar beslut att byta ut dem. Du får alltid en fackmannamässig garanti på samtliga glastjänster hos oss. Skulle du inte vara nöjd är du alltid välkommen tillbaka för kostnadsfri korrigering.

Kostnad

De flesta fordonsförsäkringar omfattar rutbyten. Självrisken varierar per bolag och försäkring. Vi informerar alltid om nivån på självrisken vid varje bokning av glastjänster. Skulle din försäkring inte omfatta rutbyte erbjuder vi dig förmånliga priser.

Sido- eller bakruta

Egenskaperna på sido- och bakrutor skiljer sig jämfört med vindrutor. De vittrar sönder i mindre bitar när de blivit skadade. Om du fått en skada på din sido- eller bakruta bör du därför snarast möjligt uppsöka en glasmästare för att få din ruta utbytt.

Åtgärder vid rutbyte

Innan vi byter ut din ruta, vidtar vi åtgärder för att skydda insidan av din bil samt tar bort alla
glasrester. Skulle vi inte ha möjlighet att omedelbart byta din ruta, åtgärdar vi den temporärt så att du kan fortsätta köra din bil utan risk till dess att vi kan byta ut rutan permanent. Vi tar givetvis inget betalt för temporära åtgärder.

Skicka in skadeanmälan